Image

ROZPOČTOVÁNÍ STAVEB

Chcete znát cenu stavebních prací na Vaše stavby?  - pro nás žádný problém.
Na základě Vámi dodaných podkladů vám zpracujeme rozpočet pro Vaši stavbu. Pro stavby financované z veřejných financí zpracujeme rozpočet dle rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  Zpracujeme pro Vás rozpočty pro nabídkové řízení pro výběr dodavatele stavby.

Naše rozpočty jsou vždy položkové výkazem výměr a jsou zpracovány v aktuální ceně dle cenové základny stavebních prací – URS.

Stavebním firmám nabízíme možnost tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky v programu KROS+. Zajistíme pro Vás evidenci prostavěnosti stavební zakázky, pravidelné čerpání se zůstatkovými reporty. Jako jediný v ČR tento program obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací.

Zahradní domky, dětská hřiště a další prvky na www.cepirko.cz

Image
Stavby Byrtus s.r.o.

Datová schránka:  kktpq3y

ADRESA
Dlouhá 401/45a
Stará Ves  795 01
Telefon
Martin Byrtus
+420 608 550 883
EMAIL
byrtus@stavbybyrtus.cz