Image

DOZOROVÁNÍ STAVEB

V rámci našich služeb zajištujeme následující služby autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby.
Stavební dozor (SD):

U staveb prováděných svépomocí je nutno mít zajištěno dle stavebního zákona stavební dozor stavby autorizovanou osobou. Stavební dozor Vám zajistí odborné vedení stavby a je jakousi záštitou, že stavební práce budu prováděny dle schválené projektové dokumentace.

Technický dozor investora (TDI):

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.)

Reference:

  • TDI – Turistická základna Vrbno pod Pradědem
  • TDI – Hasičská zbrojnice JSDH Rýmařov
  • TDI – Mamocentrum Olomouc
  • TDI – Malá vodní elektrárna Bezděkov
  • TDI – Zateplení ploché střechy BD Olomouc
  • TDI – Výměna střešního pláště tělocvičny ZŠ Olomouc
  • TDI – Bezbariérové užívání škol Rýmařov
  • TDI – Zateplení BD Olomouc
  • TDI – RD Rýmařov
  • SD – RD Rýmařov, Dolní Moravice, Stará Ves

Zahradní domky, dětská hřiště a další prvky na www.cepirko.cz

Image
Stavby Byrtus s.r.o.

Datová schránka:  kktpq3y

ADRESA
Dlouhá 401/45a
Stará Ves  795 01
Telefon
Martin Byrtus
+420 608 550 883
EMAIL
byrtus@stavbybyrtus.cz